ภูผาหม้อ ภูผาหลวง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ภูผาหม้อ ภูผาหลวง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  อบต.นาเลิน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  แหล่งท่อองเที่ยวทางธรรมชาติ
การเดินทาง :  เดินทางโดยรถส่วนตัว หรือรถนำเที่ยวของ อบต.

จำนวนผู้เข้าชม :506