พระฤทธิ์ลือชัย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระฤทธิ์ลือชัย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่หมู่ 4 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ เป็นพระประธานในโบสถ์ของวัดบ้านอำนาจ สร้างเมื่อง พ.ศ. 2504 ในคราวเดียวกันกับพระเหลาเทพนิมิตร อ.พนา จ.อำนาจเจริญ ขณะนั้นพระอมรอำนาจ พระครูบัณฑิต พระสังฆาธิการ และพระภิกษุสามเณร พร้อมทั้งประชาชนทั้งหลายได้พร้อมเพรียงกันประกอบพิธีกำหนดเขตสร้างโบสถ์ สร้างพระประธาน วางนิมิตปักเขตพัทธสีมาเรียบร้อยแล้ว จึงสร้างพระประธานขึ้นมีนามว่า "พระฤทธิ์ลือชัย" เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความมีอำนาจ ประดิษฐานที่วัดบ้านอำนาจตั่งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
การเดินทาง :  ม.4 ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

จำนวนผู้เข้าชม :406