สำนักสงฆ์เทพเจริญ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สำนักสงฆ์เทพเจริญ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ตำบลวังน้ำเย็น
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  สำนักสงฆ์เทพเจริญ
การเดินทาง :  ............................

จำนวนผู้เข้าชม :342