วัดหนองบัว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองบัว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.4 บ้านหนองบัว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดหนองบัว วัดเด่นตำบลนาสัก
การเดินทาง :  สอบถามเส้นทาง 077653561

จำนวนผู้เข้าชม :428