หน้าแรก > ภาคใต้ > ระนอง > กระบุรี > พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์
พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  11 หมู่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  -
latitude :  10.52
longitude :  98.83
รายละเอียด :  ประวัติพุทธสุวรรณคีรีเจดีย์ ตั้งอยู่ ณ 11 หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์ เป็นงานศิลปะพม่า (ชเวดากอง) ฐานกว้าง 29 เมตร ยอดสูง 108 ฟุต วางศิลาฤกษ์ วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2554 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ปีเถาะ เวลา 09.00 น. และต่อมาเมื่อวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2555 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6) ปีมะเส็ง ได้บรรจุพระพุทธรูปหินหยก จำนวน 2,999 องค์ ยอดเจดีย์บุทองคำหนัก 19 บาท ใช้งบประมาณก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน เป็นเงิน 12,599,999 บาท (สิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ยังขาดงบประมาณในการก่อสร้างหอสวรรค์-นรก ปรับภูมิทัศน์ เทพื้นคอนกรีตรอบองค์พระเจดีย์ ฯลฯ ซึ่งต้องใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า ห้าล้านบาท พุทธสุวรรณคีรีเจดีย์สร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สงฆบูชา
การเดินทาง :  จากแยกปฐมพร เลี้ยวขวาเข้าสู่จังหวัดระนองประมาณ 50 กิโลเมตร วัดสุวรรณคีรีจะอยู่ติดถนนเพชรเกษม เยื้องโรงพักปากจั่น

จำนวนผู้เข้าชม :278