วัดหนองเป็ด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดหนองเป็ด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.47
longitude :  105.17
รายละเอียด :  โบราญสถาน
การเดินทาง :  40 กิโลเมตร จากอำเภอเมืองอุบลราชธานี

จำนวนผู้เข้าชม :332