น้ำตกบ้านซอแอะ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกบ้านซอแอะ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านแม้วแม่เทย หมู่ 12 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกบ้านซอแอะ ตั้งอยู่หมู่ 12 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย
การเดินทาง :  การเดินทางโดยรถยนต์ จากอบต.แม่ตื่น ถึง บ้าน ซอแอะมีระยะทาง 28 กม. และเดินทางโดยรถจักรยายนต์ ระยะทาง 2 กม. และเดินทางเท้าอีก 300 ม.

จำนวนผู้เข้าชม :780