น้ำตกทุ่งต้นงิ้ว

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกทุ่งต้นงิ้ว
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านทุ่งต้นงิ้ว หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกทุ่งต้นงิ้ว ตั้งอยู่ หมู่ 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย
การเดินทาง :  น้ำตกทุ่งต้นงิ้ว มีระยะทางจาก อบต.แม่ตื่น ถึง บ้านทุ่งต้นงิ้ว ระยะทาง 35 กม. และเดินทางเท้าระยะทาง 350 ม.

จำนวนผู้เข้าชม :785