น้ำตกขุนตื่นน้อย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกขุนตื่นน้อย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านขุนตื่นน้อย หมู่ 6 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ หมู่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
การเดินทาง :  โดยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :767