ศาลพ่อตาตาขุน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลพ่อตาตาขุน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนบ้านในทอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่ในเขตชุมชนบ้านในทอน หมู่ที่ 3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
การเดินทาง :  1. เข้าซอยเทศบาล ซอย 6 ระยะทาง 1 กิโลเมตร 2. ซอยข้าง บริษัท ศุภกิจมอร์เตอร์ (ซอยเทศบาล 4) ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :310