ศาลพ่อตาตาขุน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ศาลพ่อตาตาขุน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนบ้านในทอน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :