ป่าชมพู่น้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชมพู่น้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ชุมชนบ่อน้ำผุด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อยู่ในเขตชุมชนบ่อน้ำผุด หมู่ที่ 3 ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี
การเดินทาง :  เข้าทางซอยโรงพยาบาลบ้านตาขุน ระยะทาง 500 เมตร

จำนวนผู้เข้าชม :327