สนามบิน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สนามบิน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "เป็นสนามฝึกบินและ Pilot Treaning Campus (BAC) เป็นโรงเรียนสอนการบิน"
การเดินทาง :  ใช้เส้นทางรังสิต-นครนายก

จำนวนผู้เข้าชม :370