เดอะเลคฟาร์ม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เดอะเลคฟาร์ม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร วิถีชีวิตสำหรับบุคลทั่วไป"
การเดินทาง :  เส้นทางรังสิต-นครนายก

จำนวนผู้เข้าชม :349