หลวงพ่อพุทโธทันใจ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  หลวงพ่อพุทโธทันใจ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  วัดเชี่ยวโอสถ หมู่ที่ 9
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  "เป็นสถานที่สำหรับให้บุคคลและประชาชนทั่วไปมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อพุทโธทันใจ"
การเดินทาง :  เส้นทางรังสิต-นครนายก

จำนวนผู้เข้าชม :347