หน้าแรก > ภาคกลาง > ชัยนาท > สรรพยา > เขื่อนเจ้าพระยา
เขื่อนเจ้าพระยา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนเจ้าพระยา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  15.16
longitude :  100.18
รายละเอียด :  เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ เขื่่อนเจ้าพระยาเป็นเขื่อนทดน้ำเพื่อการชลประทานสำหรับพื้นที่การเกษตรของจังหวัดในเขตพื่้นที่ภาคกลางตอนล่าง
การเดินทาง :  การเดินทางใช้ทางหลวงหมาย 311 ถนนสายสิงห์บุรี-ชัยนาท

จำนวนผู้เข้าชม :433