หน้าแรก > ภาคเหนือ > เพชรบูรณ์ > เมืองเพชรบูรณ์ > พระพุทธมหาธรรมราชา พุทธอุทยานเพชบุระ
พระพุทธมหาธรรมราชา พุทธอุทยานเพชบุระ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระพุทธมหาธรรมราชา พุทธอุทยานเพชบุระ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่5,11
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.44
longitude :  101.15
รายละเอียด :  พุทธอุทยานเพชบุระ สถานที่ประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่สำคัญที่แห่งนี้ประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์จำลองขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งองค์พระพุทธรูปจริงๆ ประดิษฐานอยู่ที่วัดไตรภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ์ องค์พระพุทธมหาธรรมราชาจำลองขนาดใหญ่นี้ได้หล่อขึ้นที่ โรงหล่อพุทธรังสี นครปฐม และมีพิธีอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติฯ ขึ้นประดิษฐาน ณ พุทธอุทยานเพชรปุระ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เป็นพระพุทธรูปเนื้อโลหะหล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ ขนาดหน้าตัก 11.984 เมตร สำหรับหน้าตักนั้น มีความหมายโดยนัยการตีความว่า 1 หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์เอก หนึ่งในดวงใจของชนชาวไทย 1 หมายถึง พระพุทธมหาธรรมราชา ซึ่งมีเพียงองค์เดียวในโลก เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเพชรบูรณ์ เป็นองค์พระที่อัญเชิญมาประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเพชรบูรณ์ 9 หมายถึง รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ 84 หมายถึง วโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
การเดินทาง :  มุ่งหน้ามาจากกรุงเทพฯ ก็ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 เส้นถนนพหลโยธิน วิ่งตามทางไปจังหวัดสระบุรี ผ่านจังหวัดลพบุรี มุ่งสู่จังหวัดเพชรบูรณ์ จากจังหวัดเพชรบูรณ์ก็ใช้ทางหลวงหมายเลข 21 วิ่งตรงไป ขับผ่านตัวเมือง ก็จะเห็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่อยู่ฝั่งขวามือ ตรงข้ามสำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์และสถาบันการพละศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

จำนวนผู้เข้าชม :460