ป่าปรงพันปี

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าปรงพันปี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  เขตติดต่อระหว่าง อบต.ท่ามะไฟหวาน - อบต.ซับสีทอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.08
longitude :  102.08
รายละเอียด :  เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ เหมาะสำหรับพักผ่อนชมธรรมชาติ กางเตนท์ แลธรรมชาติอันงดงาน
การเดินทาง :  จากอำเภอแก้งคร้อ ตามถนนหลวงหมายเลข 2353 ผ่าน อบต.โคกกรุง ถึง อบต.ท่ามะไฟหวาน ตำบลท่ามะไฟหวาน ไปบ้านท่าเว่อ ตำบลท่ามะไฟหวาน ขึ้นไปป่าปรงพันปี

จำนวนผู้เข้าชม :295