หน้าแรก > ภาคใต้ > สงขลา > เมืองสงขลา > ประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ
ประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หาดสมิหลา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชมมายุ 50 พรรษาในปี พ.ศ. 2548 สมาคมประติมากรไทยและสมาคมประติมากรกับสิ่งแวดล้อมนานาชาติ (A.I.E.S.M.) ได้ตระหนักถึงพระปรีชาสามารถด้านศิลปะ ซึ่งพระองค์ท่านได้สร้างสรรค์ผลงานฝีพระหัตถ์ไว้เป็นจำนวนมาก ในการนี้สมาคมประติมากรไทยและสามาคมประติมากรกับสิ่งแวดล้อมนานาชาติ (A.I.E.S.M.) และจังหวัดสงขลา มีความประสงค์จะร่วมกันสร้างผลงานปรติมากรรมเพื่อถวายพระเกียรติและความจงรักภักดี ณ บริเวณชายหาดสมิหลา โดยร่วมกับเทศบาลนครสงขลา และสถาบันศิลปะในประเทศไทยเพื่อร่วมฉลองวาระสำคัญดังกล่าว
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :434