วัดศรีสุทธาราม (กำพร้า)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดศรีสุทธาราม (กำพร้า)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  0.00
longitude :  0.00
รายละเอียด :  0
การเดินทาง :  0

จำนวนผู้เข้าชม :566