หน้าแรก > ภาคเหนือ > เชียงราย > เมืองเชียงราย > โรงเรียนชาวนาตำบลท่าสาย
โรงเรียนชาวนาตำบลท่าสาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  โรงเรียนชาวนาตำบลท่าสาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  123 หมู่ 5 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  โรงเรียนชาวนาคือการเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ทุกกลุ่มที่สนใจ เป็นตัวอย่างแก่ชุมชนในด้านการทำนาแบบเกษตรอินทรียตามวิถีแห่งปชัญาพอเพียง และการผลักดันให้ชาวศิลาเพชรปลูกข้าวอินทรีย์ ผักปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพ อย่างถูกสุขอนามัยและปลอดภัยมากที่สุด
การเดินทาง :  เข้าซอยตรงข้ามตลาดท่าสาย หรือติดต่อสอบถาม 0810337572

จำนวนผู้เข้าชม :2513