ถนนไดโนโรด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถนนไดโนโรด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.54
longitude :  103.51
รายละเอียด :  อำเภอสหัสขันธ์ เดิมตั้งอยู่ที่ตำบลโนนศิลาในปัจจุบัน ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2510 สืบเนื่องจากรัฐบาล โดยกรมชลประทานได้ดำเนินการสร้างเขื่อนลำปาวเพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร ซึ่งเป็นเขื่อนดินมีพื้นที่ขนาดใหญ่กินพื้นที่หลายตารางกิโลเมตร มีผลทำให้น้ำท่วมไร่นาและบ้านเรือนของราษฎร รัฐบาลได้ทำการอพยพประชาชนจากอำเภอเก่า ตำบลโนนศิลา มาตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณทำเลเลี้ยงสัตว์ภูสิงห์และตั้งเป็นอำเภอสหัสขันธ์หรืออำเภอใหม่ในปัจจุบัน โดยนำคมสร้างตนเองลำปาวได้ทำการจัดสรรที่ดินให้ราษฏร ซึ่งจัดเป็นล็อค ชาวบ้านที่ได้รับจัดสรรที่ดินและได้ร่วมกับทางการก่อสร้างห้องแถวไม้เป็นที่อยู่อาศัย โดยลักษณะของการก่อสร้างเป็นห้องแถวไม้สร้างยาวติดต่อไปตลอดแนวสองฝั่งทาง มีเพียงฝาบ้านเท่านั้นที่เป็นแนวกั้นระหว่างครัวเรือนแต่ละหลัง บ่งบอกให้เห็นถึงความพึ่งพาอาศัยกัน...เทศบาลตำบลโนนบุรี ร่วมกัยบหน่วยงงานทุกภาคส่วนได้พัฒนาถนนคนเดินแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งของอำเภอสหัสขันธ์ และจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป....
การเดินทาง :  เดินทางจากจังหวัดกาฬสินธุ์มาตามทางหลวงหมายเลข 227...มุ่งสู่อำเภอสหัสขันธ์ (32 ก.ม.) เข้าสู่ตำบลโนนบุรี ถนนไดโนโรด(ถนนกลางเมือง)

จำนวนผู้เข้าชม :357