วัดล้อมแรด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดล้อมแรด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านล้อมแรด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.60
longitude :  99.21
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :482