งานวันเด็ก

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  งานวันเด็ก
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  329 หมู่ 12 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30110
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เทศบาลตำบลตลาดแค จัดงานวันเด็กเป็นประจำทุกปี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เด็กและผู้ใหญ่เห็นความสำคัญ ของเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้า
การเดินทาง :  เดินทางโดยสะดวก สำนักงานเทศบาลตำบลตลาดแคอยู่ติดถนนมิตรภาพ

จำนวนผู้เข้าชม :428