ประเพณีสงกรานต์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ประเพณีสงกรานต์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลตลาดแค
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เทศบาลตำบลตลาดแค จัดให้มีประเพณีสงกรานต์เป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีไทย
การเดินทาง :  การเดินสะดวก ติดถนนมิตรภาพ

จำนวนผู้เข้าชม :434