แห่เทียนพรรษา

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แห่เทียนพรรษา
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  เทศบาลตำบลตลาดแค
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เทศบาลตำบลตลาดแค ได้ดำเนินโครงการส่งเสริม สืบสานงานประเพณี วันเข้าพรรษา เป็นประจำปีทุกปี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ทำนุบำรุงพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี และส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีเข้าพรรษา โดยจัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและถวายเครื่องไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดตลาดแค
การเดินทาง :  การเดินทางสะดวกติดถนนมิตรภาพ

จำนวนผู้เข้าชม :421