หน้าแรก > ภาคตะวันออก > ตราด > เมืองตราด > พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด
พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ถนนสันติสุข อำเภอเมือง จังหวัดตราด
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  อาคารพิพิธภัณฑ์จังหวัดตราด คืออาคารศาลากลางหลังเก่า ที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2465 ในสมัยรัชกาลที่ 6 และกรมศิลปากรได้ประกาศให้เป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2539 ต่อมา อาคารได้ถูกไฟไหม้เสียหายเกือบทั้งหลัง และในปี 2543 ประชาชน และหน่วยงานราชการต่างๆ ของ จ.ตราด ได้เห็นควรที่จะสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ และใช้เป็นพิพิธภัณฑสถาน ซึ่งเทศบาลเมืองตราด ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 16.14 ล้านบาท ให้กรมศิลปากรดำเนินการ และก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2549 และในระหว่างปี 2553-2555 นายธีระ สลักเพชร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ขณะนั้น ได้ตั้งงบประมาณให้กรมศิลปากร ดำเนินการงานทางวิชาการ และเทคนิคการแสดงภายใน กระทั่งในวันที่ 26 พฤษภาคม 2556 ได้ส่งมอบพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด ให้เทศบาลเมืองตราด ดำเนินการบริหารจัดการ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ และวิถีชีวิตเมืองตราดต่อไป
การเดินทาง :  https://www.google.com/maps/d/viewer?oe=UTF8&t=m&ie=UTF8&msa=0&mid=zh6rI0tCAGos.k6azLkt4cBTU

จำนวนผู้เข้าชม :390