เขื่อนริมฝั่งโขง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เขื่อนริมฝั่งโขง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ริมฝั่งโขงเมืองธาตุพนม
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  16.87
longitude :  104.75
รายละเอียด :  ริมฝั่งโขงเมืองธาตุพนม ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่่ท่องเที่ยว สถานที่ออกกำลังกาย สำหรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยี่ยมชมเมืองธาตุพนม
การเดินทาง :  สามารถเดินทางรถตู้โดยสารประจำทาง นครพนม-มุกดาหาร โดยใช้เส้นทางหมายเลข 212 และรถยนต์ส่วนตัว เดินทางเข้ามาถึงตัวเมืองธาตุพนม อยู่บริเวณประตูโขงเมืองธาตุพนม

จำนวนผู้เข้าชม :162