พระพุทธรูปแกะสลักไม้

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  พระพุทธรูปแกะสลักไม้
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  วัดบ้านหนองคูพัฒนา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.80
longitude :  103.48
รายละเอียด :  ตั้งอยู่ที่วัดบ้านหนองคูพัฒนา หมู่ที่ 13 ตำบลขอนแตก อำเภอสังขะ จังหวัดสุินทร์
การเดินทาง :  จากตัวอำเภอสังขะไปทิศเหนือถึง อบต.ขอนแตก ไปทิศเหนืออีกประมาณ 5.5 กิโลเมตร บ้านหนองคูพัฒนา

จำนวนผู้เข้าชม :392