วัดพิหารแดง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดพิหารแดง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 5 ต.พิหารแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.51
longitude :  100.11
รายละเอียด :  มีพระพุทธรูปปูนปั้นอายุพันปี
การเดินทาง :  เส้นทางจากวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

จำนวนผู้เข้าชม :80