วัดสว่างอารมณ์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสว่างอารมณ์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ต.พิหารแดง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.52
longitude :  100.11
รายละเอียด :  ไหว้หลวงพ่อหลี
การเดินทาง :  เส้นทางไหว้พระ 9 วัด

จำนวนผู้เข้าชม :60