ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  บ้านนาซาว
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เพื่อสนองโครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อส่งเสริมอาชีพรายได้ให้กับครอบครัว จึงได้จัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้น โดยกล่มจะทอผ้าฝ้ายและผ้าไหม
การเดินทาง :  สะดวกสามารถเดินทางด้วยรถยนต์

จำนวนผู้เข้าชม :488