สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  โครงการหลวงและโครงการในพระราชดำริ
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านหาดแพง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.65
longitude :  104.29
รายละเอียด :  สวนจัดตกแต่งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
การเดินทาง :  รถโดยสาร รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :311