อ่างเก็บน้ำห้วยบ่อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อ่างเก็บน้ำห้วยบ่อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  ม.1 บ้านหาดแพง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.67
longitude :  104.28
รายละเอียด :  ทะเลน้ำจืดหาดแพง
การเดินทาง :  รถโดยสาร รถยนต์ส่วนตัว

จำนวนผู้เข้าชม :292