หน้าแรก > ภาคใต้ > นราธิวาส > ตากใบ > ตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลย์
ตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลย์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ตลาดนัดชายแดนไทย-มาเลย์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  ม.4 ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เป็นตลาดค้าชายแดนไทย-มาเลย์ มีสินค้าอุปโภค-บริโภคมากมาย ส่งเสริมการค้าชายแดนประเทศมาเลเซีย
การเดินทาง :  เดินทางจากอำเภอตากใบ ประมาณ 20 กิโลเมตร ผ่าน ที่ทำการ อบต.นานาค และเข้าสู่ ม.4 บ้านกัวลอต๊ะ ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

จำนวนผู้เข้าชม :139