หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > ศรีสะเกษ > ขุขันธ์ > แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมวัดโสภณวิหาร
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมวัดโสภณวิหาร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมวัดโสภณวิหาร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดโสภณวิหาร
การเดินทาง :  รถยนต์ส่วนตัว หรือรถประจำทางสาย ศรีสะเกษ- ขุขันธ์ ค่ารถประมาณ 30 บาท

จำนวนผู้เข้าชม :366