สะพาน100ปีบ้านโคกกระชาย

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สะพาน100ปีบ้านโคกกระชาย
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง :  บ้านโคกกระชาย หมู่1 ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ. นครราชสีมา
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.43
longitude :  102.22
รายละเอียด :  "เป็นสะพานไม้เก่าแก่กลางทุ่งนา เป็นเส้นทางลัดไปบ้านตะกุดใหญ่ สองฝั่งสะพานมีทุ่งนาสวยงามมาก ปัจจุบันมีการบูรณะซ่อมแซมขึ้นมาบ้างแล้ว"
การเดินทาง :  "เส้นทางจากอำเภอครบุรีมาบ้านโคกกระชายประมาณ 9 กิโลเมตร มาตามเส้นทางตำบลเฉลียงเส้นทางหลัก เลียบตามทางมาเรื่อยๆทางไปเขื่อนลำแชะ"

จำนวนผู้เข้าชม :81