หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สุรินทร์ > ปราสาท > ป่าชุมชนศักดิ์สิทธ์ "เขาคีรีวงคต"
ป่าชุมชนศักดิ์สิทธ์ "เขาคีรีวงคต"

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าชุมชนศักดิ์สิทธ์ "เขาคีรีวงคต"
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านตาเจียด ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.72
longitude :  103.27
รายละเอียด :  เป็นการประสานแนวทางศาสนธรรมกับประเพณีและวัฒนธรรมในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ดำเนินการทำป่าชุมชนคีรีวงคตขึ้น เป็นพื้นที่แรกในตำบลทุ่งมน เมื่อ ปี 2500 โดย หลวงปู่ ริม รัตนมุนี เนื้อที่ 40 ไร่ เป็นแบบอย่างการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่า คือสิ่งมหัศจรรย์ของชุมชนแห่งนี้ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ป่า นา น้ำ การจัดการทรัพยากรเชิงบูรณาการ ปรยุกต์ใช้ประเพณีขึ้นเขาคีรีวงคตเป็นปฏิทินวัฒนธรรมในทุกวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี สมานฉันท์ระหว่างสถาบันทางศาสนา ภาครัฐ เอกชน องค์กรชุมชน และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงชนบท สาย สร 3011 (ปราสาท-ทุ่งมน) สามแยกหน้าโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร เลี้ยวเข้าถนนสายทุ่งมน-ป่าชัน ระยะทาง 3 กิโลเมตรถึง ป่าชุมชนศักดิ์สิทธิ์เขาคีรีวงคต

จำนวนผู้เข้าชม :407