หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สุรินทร์ > ปราสาท > แหล่งอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำ
แหล่งอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  แหล่งอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์น้ำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 บ้านตาเจียด ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.72
longitude :  103.27
รายละเอียด :  เป็นแหล่งผืนน้ำและผืนป่าที่สมบูรณ์ เน้นการสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามุ่งไปสู่ปฏิบัติการทางสังคมด้วยความพอเพียง ความปกติสุข กาย ใจ สังคม และปัญญา ในการจัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่นบนฐานทรัพยากรให้มีความสมดุล การฟื้นฟูพันธ์ุสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงชนบท สร 3011 (ปราสาท-ทุ่งมน) ถึงสามแยกหน้าโรงเรียนทุ่งมนวิทยาคารเลี้ยวเข้าถนนสาย ทุ่งมน-ป่าชัน ระยะทาง 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :409