สวนพฤษศาสตร์บ้านเพ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สวนพฤษศาสตร์บ้านเพ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวิชาการ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 1 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -เรียนรู้พันธุ์พืชกับสวนพฤษศาสตร์ -บริการห้อพักและสถานที่พีกผ่อนชายทะเล
การเดินทาง :  -รถยนต์ส่วนบุคคล -รถโดยสารประจำทาง สาย ระยอง - แหลมแม่พิมพ๋

จำนวนผู้เข้าชม :2553