การอนุรักษ์กบาลแสร

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  การอนุรักษ์กบาลแสร
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.72
longitude :  103.28
รายละเอียด :  เป็นการรวมกลุ่มของชาวบ้านที่มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมบนฐานนิเวศวัฒนธรรมชุมชน ป่าหัวไร่ปลายนาเป็นผืนป่าสุดท้ายที่อยู่ในมือชาวบ้าน เป็นสิทธิการใช้ดั้งเดิมที่มักกำหนดขึ้นโดยชุมชนท้องถิ่นตามวัฒนธรรมเดิม และสืบทอดต่อกันมา แม้ว่าจะอยู่ในรูปแบบสิทธิเชิงปัจเจก ลักษณะการใช้ประโยชน์แฝงอยู่ในรูปแบบสิทธิเชิงซ้อนที่มีระบบสังคมรวมหมู่มีความลุ่มลึกในวิถีชุมชนที่มีความสัมพันธ์กับฐานทรัพยากรธรรมชาติตั้งแต่เกิดจนตายอย่างแบบแน่นในรูปแบบแนวคิดนิเวศวัฒนธรรมชุมชนเป็นแกนกลาง
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงชนบท สร 3011 ปราสาท - ทุ่งมน ถึง สามแยกหน้าโรงเรียนวิทยาคารเลี้ยวเข้าเส้นทาง ทุ่งมนป่าชัน ระยะทาง 4 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :396