หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สุรินทร์ > ปราสาท > ป่าพนมยายจรูก (พื้นที่ประวัติศาสตร์เครีอญาติการตั้งชุมชน)
ป่าพนมยายจรูก (พื้นที่ประวัติศาสตร์เครีอญาติการตั้งชุมชน)

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ป่าพนมยายจรูก (พื้นที่ประวัติศาสตร์เครีอญาติการตั้งชุมชน)
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  วิถีชีวิต
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.73
longitude :  103.29
รายละเอียด :  เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดจิตสำนึกในการรำลึกถึงบรรพบุรุษผู้ก่อตั้งชุมชน สังคมเครือญาติ รากเหง้าของบรรพชนท้องถิ่น เป็นแหล่งรวมญาติของลูกหลานสายตระกูลของยายจรูก สร้างวัฒนธรรมเครือญาติแห่งการพึ่งพากัน การฟื้นฟูร่องรอยเมื่อปี 2524 โดยหลวงปู่ริม รัตนมุนี พาชาวบ้านสร้างสถูปเจดีย์บนกองหินขึ้นเพื่อเป็นการทำบุญอุทิศ รำลึกถึง บรรพบุรุษยายจรูก ทุกวันที่ 15 เดือนเมษายนของทุกปี ชุมชนกำหนดให้มีการจัดงานเพื่อทำบุญเลี้ยงพระ ถวายสังฆทานรำลึกถึงบรรพบุรุษ ณ พนมยายจรูก และเป็นที่พบปะสังสรรค์บรรดาเครือญาติและลูกหลานทุกปี
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงชนบท สร 3011 ปราสาท ตาอี ตั้งอยูระหว่าง อบต.ทุ่งมน บ้านกำไสจาน ระยะทางห่างจาก อบต.ทุ่งมน 3 กิโลเมตร

จำนวนผู้เข้าชม :416