อนามัยชุมชน แพทย์พื้นบ้าน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  อนามัยชุมชน แพทย์พื้นบ้าน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สปาเพื่อสุขภาพ
สถานที่ตั้ง :  หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.70
longitude :  103.31
รายละเอียด :  เป็นการสร้างนวัตกรรมปฏิบัติการทางสังคมภายใต้ชุดประสบการณ์และบทเรียนทีผ่านมาของชุมชนในการแก้ไขวิกฤติปัญหาและสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงชนบท สร 3011 ปราสาท-ทุ่งมน รพ.สต.ทุ่งมน บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

จำนวนผู้เข้าชม :546