หน้าแรก > ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ > สุรินทร์ > ปราสาท > สภาเด็กและเยาวชน ตำบลทุ่งมน
สภาเด็กและเยาวชน ตำบลทุ่งมน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  สภาเด็กและเยาวชน ตำบลทุ่งมน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สันทนาการและบันเทิง
สถานที่ตั้ง :  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  14.71
longitude :  103.30
รายละเอียด :  องค์การบริหารส่วนำตำบลทุ่งมนมีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
การเดินทาง :  ถนนทางหลวงชนบท สร 3011 สถานที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

จำนวนผู้เข้าชม :537