หน้าแรก > ภาคกลาง > สมุทรสาคร > เมืองสมุทรสาคร > เรือโบราณ วัดวิสุทธิวราวาส
เรือโบราณ วัดวิสุทธิวราวาส

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  เรือโบราณ วัดวิสุทธิวราวาส
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  หมู่ 6 ต.พันท้ายนรสิงห์
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  เรือโบราณอายุราว 1,000 ปีมาแล้ว เป็นเรือยุคทวารวดี ราว พ.ศ. 1500 จมอยู่ใต้ดินเลนพื้นที่ลุ่ม อยู่ห่างจากชายฝั่งทะเลประมาณ 7.5 กิโลเมตร หมู่ที่ 6 ต. พันท้ายนรสิงห์ อ. เมือง จ. สมุทรสาครเป็นหลักฐานสำคัญมาก แสดงว่าบริเวณนี้เป็นเส้นทางคมนาคมการค้าโลกทางทะเลสืบเนื่องหลายพันปีจนถึงยุคพันท้ายนรสิงห์
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :616