วัดสังฆทาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสังฆทาน
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  100/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสังฆทาน ตั้งอยู่ที่ตำบลบางไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดศาริโข สร้างขึ้นในราวสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยช่างที่มีความชำนาญตามแบบลังกาวงศ์ในสมัยกรุงสุโขทัย วิเคราะห์จากหลักฐานพุทธลักษณะจากองค์หลวงพ่อโตและเบื้องเชิงชายหรือกระเบื้องหน้าอุดของหลังคาอุโบสถหลังเก่าและอิฐที่สร้างองค์พระกับฐานพระอุโบสถ องค์พระประธานคือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิปูนปั้น มีพุทธลักษณะและพุทธศิลป์เป็นพระพุทธรูปแบบอู่ทอง ต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างแต่ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงและที่อื่นๆ ยังคงมาสักการะบูชาองค์หลวงพ่อโต มิได้เสื่อมคลาย ชาวบ้านจึงได้นิมนต์พระจากละแวกใกล้เคียงมาเพื่อถวายสังฆทานจนถูกเรียกขานกันติดปาก "วัดสังฆทาน" สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ "อุโบสถ" ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต ใช้เวลาสร้าง 1 ปีครึ่งมีสองชั้น ชั้นบนเป็นที่สำหรับบวชพระภิกษุ ใช้เป็นสถานที่สวดมนต์ นั่งสมาธิ ส่วนชั้นล่างซึ่งเป็นชั้นใต้ดินเป็นห้องรับบริจาคและห้องสมุด
การเดินทาง :  จากฝั่งกรุงเทพฯ วิ่งไปตามถนนรัตนาธิเบศร์ข้ามสะพานพระราม 5 ชิดซ้ายจะเห็นป้ายวัดสังฆทาน เลี้ยวซ้ายเข้าประมาณ 2 กิโลเมตร หรือ นั่งสองแถวสาย 3 จากท่าน้ำนนทบุรีแล้วลงหน้าวัดสังฆทาน และมีอีกทางคือนั่งเรือด่วนเจ้าพระยาจากท่าน้ำนนทบุรีมาลงท่าเรือวัดเขียนแล้วต่อวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างให้มาส่งยังวัดสั.ฆทาน

จำนวนผู้เข้าชม :388