วัดสดำ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดสดำ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านสดำ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  วัดสดำ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านสดำ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางจิตใจของชาวตำบลโพธิ์กระสังข์อีกทางหนึ่ง
การเดินทาง :  เริ่มจากเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ ขับไปทางถนนสายบ้านตาอุด - ขุนหาญ ประมาณ 3 กิโลเมตร วัดจะอยู่ขวามือของถนนหลัก

จำนวนผู้เข้าชม :453