วัดโพธิ์กระสังข์

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  วัดโพธิ์กระสังข์
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
สถานที่ตั้ง :  บ้านโพธิ์กระสังข์ ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุนหาญ
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  045665055
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  -
การเดินทาง :  -

จำนวนผู้เข้าชม :474