ถ้ำผาหมากฮ้อ

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  ถ้ำผาหมากฮ้อ
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10
หมายเลขติดต่อสอบถาม : 
latitude :  17.30
longitude :  101.77
รายละเอียด :  สถานที่เป็นถ้ำมีพระพุทธรูป ประดิษฐานอยู่ภายในและเป็นแหล่งที่มีฝูงลิงวอก อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากมีนักท่องเที่ยว ซื้ออาหารไปให้เป็นประจำ วิว ทิวทัศน์สวยงาม และร่มรื่น ร่มเย็น น่าท่องเที่ยวเป็นอย่่างมาก
การเดินทาง :  เดินทาง ตามถนนมลิวรรณ หมายเลข 201 ออกจากวังสะพุงไปทางจังหวัดขอนแก่น ทางเข้าจะอยุ่ติดกับศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเลย

จำนวนผู้เข้าชม :425