น้ำตกยูงทอง

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว :  น้ำตกยูงทอง
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว :  ธรรมชาติและสัตว์ป่า
สถานที่ตั้ง :  ตั้งอยู่ที่บ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  042244393
latitude : 
longitude : 
รายละเอียด :  น้ำตกขนาดเล็กบนสันเขาภูพานและภูย่าอู อ.น้ำโสม ลักษณะเป็นน้ำตกที่ไหลลงมาจากหน้าผาชันสูงราว 25 เมตร ประกอบด้วยหินสลับซับซ้อน ในอดีตเป็นแหล่งอาศัยและหากินของนกยูงจนเป็นที่มาของชื่อน้ำตกยูงทอง วนอุทยานวังสามหมอ อ.วังสามหมอ มีเนื้อที่ประมาณ 1,800 ไร่ ประกาศเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2527 ลักษณะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสลับกับภูเขา 2 ลูก คือภูไม้รวกและภูไห(ภูสนาม) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรังมีป่าเบญจพรรณขึ้นปะปน พันธุ์ไม้เป็นขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางได้แก่ เต็ง รัง ดอกไม้ป่า เป็นต้น วนอุทยานธารงาม อ.หนองแสง อยู่ในเขตป่าขุนห้วยสามพาด-ขุนห้วยกองสี มีเนื้อที่ประมาณ 78,125 ไร่ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน ภูมิอากาศแบ่งได้ 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูร้อน สภาพผืนป่าเป็นป่าดงดิบและป่าเต็ง พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ ประดู่ นนทรี มะค่าโมง เป็นต้น
การเดินทาง :  จากจังหวัดอุดรธานีไปตามทางหลวงสายอุดรธานี-หนองคาย 15 กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายผ่านอำเภอบ้านผือ ไปทางอำเภอน้ำโสม เลี้ยวขวาที่บ้านสามเหลี่ยมไปทางอำเภอนายูงประมาณ 15 กิโลเมตร ถึงบ้านสว่างเลี้ยวขวาไป 2 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยาน

จำนวนผู้เข้าชม :432